Home » 真柏(Juniperus chinensis) » 台灣真柏
    

台灣真柏

20090328_DSC_8626_00273.jpg

20090328_DSC_8628_00275.jpg

已進行梳葉作業了,請參考:超大型盆栽~台灣真柏~#10073101

 

Tags: 大型盆栽(Grand Bonsai), 盆栽(Bonsai)
This site is protected by WP-CopyRightPro